Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Anunci sobre la licitació d’un contracte de servei per a la gestió del bar poliesportiu de Preixana i Bar Piscines. Exp. 27/2020

Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, per a la concessió del servei de bar poliesportiu i bar piscines de Preixana.

Presentació d'ofertes o de sol•licituds de participació: Del 17  fins al 25 de setembre a les 14.00 h. a través de l’adreça https://www.seu-e.cat/ca/web/preixana/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica.

D’acord al PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A LA GESTIÓ DEL BAR POLIESPORTIU I BAR PISCINES DE PREIXANA.

Enllaços de descàrrega:

Plec de clàusules

Anunci 

Fitxers adjunts

Document Actions