Els ocells esteparis als secans de Preixana

1eres Jornades Tècniques 25 i 26 d’abril de 2008