Licitacions d’obres, serveis i subministraments
Arranjament de la plaça Lecha Segalà