Manteniment de camins
 La Diputació de Lleida, mitjançant resolució de convocatòria del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal, anualitat 2017, publicada en el BOP de Lleida número 186 de 25 de setembre de 2018, ha subvencionat a l'Ajuntament del Preixana l'actuació "Reforç i manteniment del ferm camí del Cementiri", amb un import de 5.508,00 euros.